Prof. Dr. Feza YARBUĞ KARAKAYALI

Image
Prof. Dr. Feza YARBUĞ KARAKAYALI
444 76 75 | [email protected]
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Tıp Doktoru Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 – 1998
Genel Cerrahi Araş. Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1998 – 2003
Genel Cerrahi Uzmanı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2003 – 2007
Genel Cerrahi Yard. Doçenti Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2007 – 2010
Genel Cerrahi Doçenti Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2010 – 2010
Gözlemci Clevend Clinic Department of Colorectal Surgery USA 2010 – 2015
Profesör Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2015 – Halen
Türk Cerrahi Derneği
Temel Cerrahi Eğitimi Kurs Eğitmeni
Stapler Kursu Kurs Eğitmeni
Yara Kursu Kurs Eğitmeni
Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği
Türkiye Organ Nakli Derneği
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
International College of Surgeons
Middle East Society of Organ Transplantation
Yönetim Kurulu Üyesi – Treasurer
International Pediatric Transplantation Association
The Tranplantation Society
European Society of Coloproctology
Fellow, American College of Surgeons
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 45,  ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 17 bilimsel çalışması vardır.
28 bilimsel çalışması uluslararası, 71 bilimsel çalışması da ulusal toplantılarda sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmıştır.
4 kitap bölümü yazarlığı yapmış, bir çok bilimsel toplantıya konuşmacı olarak davet edilmiştir.
Uluslararası Yayınların tamamına ulaşmak için tıklayın >>
Ulusal Yayınların tamamına ulaşmak için tıklayın >>
XV. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ-2015- VİDEO BİLDİRİLER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Karakayalı F, Tezcaner T, Kırnap M, Moray G.
Konu: Rektum Tümörlerinin Lokal Eksizyonunda SILS Port ile Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntemi
XIX. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ-2014- SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Karakayalı F, Tezcaner T, Oktay B, Cenan S, Kırnap M, Moray G.
Konu: Rektum Tümörleri İçin Yapılan Laparaskopik Aşağı Anterior Rezeksiyonlarda Spesmen Çıkarılma Yerinin Sonuçlar Üzerine Etkisi
XXVIII. EUROPEAN FEDERATION CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS- 2014- EN İYİ SÖZLÜ SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Kırnap M, Ayvazoğlu SE, Karakayalı F, Moray G, Haberal M.
Konu: Incidenceandmanagement of isolated bile leakageafterpancreaticresection
XIV. ULUSAL KOLON VE REKTUM KONGRESİ-2013- EN İYİ POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Tezcaner T, Arer İ, Karakayalı F, Akdur A, Moray G.
Konu: Akut Apendektomi Tedavisinde Konvansiyonel ve Tek İnsizyonLaparaskopikApendektomi
29. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ -2008 – EN İYİ POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Başaran C, Öztürk A, Dönmez FY, Karakayalı F, Haberal N ve Çoşkun M.
Konu: Ksantogranülomatözkolesistitte çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) bulguları ve histopatolojik korelasyon
XIII. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ – Mayıs 2007 – GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ
KarakayalıF, Hasırcı N, Akdur A, Haberal N, Tufan H, Başaran Ö, Sevmiş Ş, KızıltayA,Haberal M.
Konu: Tranilast emdirilmiş sentetik vaskülergreftlerdeneointimalhiperplazinin değerlendirilmesi; Deneysel çalışma
XIII. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ – Mayıs 2007 – EN İYİ POSTER YARIŞMASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
KarakayalıF, Başaran C, Sevmiş Ş, Ekici Y, Harman A ve Haberal M.
Konu: Hemodiyaliz amaçlı oluşturulan bazilikventranspozisyon fistüllerinde pre-operatif görüntüleme yöntemlerinin maturasyon ve açıklık süreleri üzerine olan etkileri; Prospektif klinik çalışma
ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ – Nisan 2002
KarakayalıF, Hazinedaroğlu S, Sancak T, Duman N ve Yerdel MA.
Konu: Santral venlerin diyaliz amaçlı fistüllerde kullanılması; Prospektif klinik çalışma
Konu Yıl
Kronik Venöz Yetmezliğe Yaklaşım Kursu 2001
Endoskopik Cerrahi Kursu 2002
Yanık, İlkyardım ve Tedavisi Kursu 2003
Başkent Üniversitesi Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasyon Kursu 2007
SAGB and Laparoscopic Y-Roux Gastric-Bypass Advanced Training Course 2007
7th Annual Laparoscopic Colorectal Surgery Course 2010
Uptade on Minimally Invasive Solid Organ Surgery 2010
Trans-anal Total Mesorectal Excision Course 2016
Prof. Dr. Feza YARBUĞ KARAKAYALI

– Galeri –

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Online Randevu

Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Online Randevu